1. xyFace
  2. Alexandra Bokyun Chun

Alexandra Bokyun Chun Photos

Her birth name was Bok Yun Chun. Her height is 171cm.

Alexandra Bokyun Chun on the Screen

Alexandra Bokyun Chun appeared in the movie Saw(2004)