1. xyFace
  2. Shekhar Kapur

Shekhar Kapur Photos

Shekhar Kapur was born in Lahore, British India. [now in Pakistan].